Monthly Archives: December 2014

O matrimonio tradicional

O matrimonio tradicional, que é o patriarcal e o que se impon en nome de todas as relixions, é unha union oficial entre varon e muller que ten como fin a reproducción, traer fillos ao mundo para dar continuidade á familia. A suprema importancia desa finalidade está confirmada no feito de que a incapacidade dunha muller para dar fillos a un home foi motivo de repúdio e expulsion en case todas as épocas e culturas.

No matrimonio tradicional espérase que o cabeza de familia, o varon, mande na muller e nos fillos e se encarregue deles desde o ponto de vista económico. O home deberá ser forte e marcar o paso, e a muller deberá adaptarse e ir detrás del levando os fillos con ela e ensinándolles tamben a adaptarse e respeitar a autoridade absoluta do patriarca que lle ven por liña directa do Patriarca divino. As mulleres foron espoliadas e despoxadas de todos os direitos económicos (até hai pouco o marido tiña todos os direitos e a esposa nengun) e tratadas pola lei como menores en necesidade de tutela polos homes, para que tivesen que casar. Esa union entre varon e muller é para engadir unha póla mais ao tronco da Familia formada por varons que transmiten o apelido e a marca de fábrica. Os fillos nascen para os pais, son propriedade deles, e a muller nasce para ¨axudar¨ ao varon e para servir á familia masculina.

O funcionamento de todo iso conséguese educando ao varon para que se sinta superior ás mulleres e as vexa ou como obxetos sexuais destinados a lle dar pracer e seren logo desbotadas e humilladas, ou como ¨a nai dos meus fillos¨, nunca como seres individuais con personalidade e luz propria, sempre en funcion dos varons e a familia. As mulleres foron educadas para ver o varon como superior, mas tamben manexável e anulável unha vez atrapado na rede da familia, na que en realidade está, xa desde que nasce, mais atrapado psicolóxicamente que a muller. O varon é educado para que domine ¨en cantidade¨ e a muller é educada para que domine ¨en calidade¨, un a un, e para que ampute e anule ás outras mulleres, fillas incluidas, e aos fillos varons. O patriarcado precisa que tanto o varon como a muller fiquen anulados e anulen aos fillos. Así conséguese unha sociedade humana que funciona mal desde a familia até as capas mais altas da política nacional e internacional, porque esas pautas e esa inimizade e ansia de dominio e anulación do outro que se estabelece no matrimonio patriarcal repítense logo en todas as estructuras políticas, sociais e económicas.

Advertisements

Para que é o matrimonio?

O tradicional foi, até tempos recentes, que as familias amañasen os matrimonios, e ainda se fai así en moitas culturas e moitos países. O matrimonio tivo sempre como motivo principal a reproducción das familias dos varons. Nunca se fomentou que servise para empezar algo novo, porque iso é o que o patriarcado evita por todos os meios. O patriarcado ancora no pasado e tenta dominar e controlar o futuro para que nada mude de fondo e as estructuras tiránicas e dictatoriais sigan igual, e usa a familia e o matrimonio para conseguilo.

Como entran o varon e a muller no matrimonio? O tradicional foi que o varon, para casar, buscase unha muller que encaixase na familia del ou a subise de categoria, e que lle dese fillos. O habitual foi que o ¨sexo¨, que agora se considera unha das razons para que o varon case, para ¨telo na casa e cando quer¨, se buscase fora da casa. Que os homes fixesen iso estivo sempre ben visto e favorecido pola sociedade: ¨o home é home e ten necesidades¨, necesidades que unha muller ¨decente¨ non podia satisfacer e que só unha variedade de mulleres podía facelo. Ter outras mulleres, amais dunha esposa ou varias, foi o normal. A infidelidade dos homes considérase normal no patriarcado e foméntase e apláudese, porque é unha maneira mais de lles tirar importancia ás mulleres e de humillalas e facerlles ver o pouco que valen.

A nai tradicional do patriarcado non se opon a esa conducta masculina de ¨usar e botar fora¨ mulleres e mesmo a impulsa. O lóxico seria que como muller defendese ás mulleres e se solidarizase con elas, mas aí entra a contradicion entre a inferioridade que o patriarcado decreta para a muller, e que ela sinte como esposa e sentiu como filla e irmá, e a superioridade e o dominio que lle outorga como nai de fillos varons, para que inflúa no sentir e a mentalidade deles e os eduque nas normas patriarcais. Ainda que se sinta doída e frustrada coa sua situacion de esposa, como nai insire nos fillos varons a ideia de que as demais mulleres non valen nada e non merecen respeito. A sua mision é transmitir o machismo e a misoxínia que o patriarcado precisa para estabelecer como naturais e adentrar moi fondo a inxusticia, a xerarquia e a desigualdade.

Advertisements